werkwijze


Procedure

Tijdens het intake gesprek maken wij uiteraard eerst kennis om vervolgens uw opleidingsvraag te inventariseren. Samen bespreken wij hierna de manieren van terugkoppeling tijdens het ontwikkelproces om uiteindelijk u een presentatie te kunnen geven
van de op maat ontworpen training.

Training

Tijdens onze trainingen komen zowel theorie als praktijk aan bod. Er vindt een goede interactie plaats tussen trainers en deelnemers omdat wij “aansluiting vinden bij de belevingswereld van de deelnemers” belangrijker vinden dan een powerpointje afdraaien met wat standaard theorieën en modellen.

Grey Ink coacht, adviseert en traint organisaties maar vooral individuen om hun eigen shades of grey in kaart te brengen. U oefent met nieuwe alternatieven, geuit in gedrag. De gedachtes die u heeft zijn ze helpend of juist belemmerend... en hoe u dit uiteindelijk kunt vertalen naar concrete competenties!Vanuit deze oude levenswijsheid creëren wij eerst samen een veilige leeromgeving om de leerbereidheid te vergroten. Vervolgens helpen wij u om de vertaalslag te maken waar u naar zocht… heldere en concrete competenties! Ontwikkeling door verruiming van je perspec-
tieven, verruiming van je denkwijze... verruiming van je manier van reageren. Werk aan je persoonlijke ontwikkeling door te Denken, Voelen,
en te willen Doen!

 GreyInk - Communicatie Conflictmanagement Training en Advies